Storno podmínky | Penzion Kamínek

Storno podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pensionem Kamínek vznikne na základě smlouvy, (tj. řádně vyplněné objednávky nebo poptávky z www stránek ubytovatele nebo objednávky zaslané emailem, faxem nebo dopisem) a tím, že poptávkový formulář nebo písemná objednávka musí být potvrzena zpět hotelovou recepcí a to faxem, dopisem či emailem. Bez potvrzení ubytovatelem smluvní vztah nevznikne.

Výjimku tvoří pobyty, jejichž den nástupu je 2 a méně dní od data objednání, zde se za závaznou objednávku považuje i telefonické objednání.

způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně dopisem či emailem ;

náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení  případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz„>adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

 Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Pension Kamínek, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Pension-Kamínek – Malinka Zdeněk, IČO: 18285902, provozovna: Byňov 64 Nové Hrady 373 34, DIČ CZ 6908100848, adresa pro doručování elektronické pošty: info@penzion-kaminek.cz, telefonní číslo: [777 282 396 ];

hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb; snídaně

označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek zde uvedených bez nutnosti smlouvy písemné  o ubytování;

 

Storno podmínky:

  • Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 28 dnů před ohlášeným příjezdem.
  • Při zrušení rezervace 28 – 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 13 – 7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 35% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 6 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
  • Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
  • Stornopoplatek je smluvní pokutou.
  • U skupinových objednávek svatby školení a podobné akce vyžadující větší počet lůžek případně s využitím dalších společenských prostor pensionu sál a venkovní parket je předem sjednaná záloha na služby nevratná 150 dní před datem čerpání služby.

 

Pension si vyhrazuje právo požadovat zaslání zálohové platby před uskutečněním pobytu. Výše zálohy závisí na výši celkové částky za pobyt a její splatnost je týden, pokud není dohodnuto jinak.

Zrušení pobytu zákazníkem -Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s hotelem kdykoliv před odjezdem na pobyt. Zrušení pobytu se vyžaduje písemnou formu. Případné storno poplatky se vypočítávají z celkové částky za pobyt, nikoliv z výše případné zálohové platby.

EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu“

Zodpovědnost

Host je povinen se k pobytu zaregistrovat dle platných údajů a platných dokladů (občanský průkaz, pas..).

Za veškeré cennosti klenoty peníze a jiné věci , pokud nebyly uloženy v hlavním trezoru pensionu ubytovatel neodpovídá Za případnou ztrátu cenností uložených mimo hlavní trezor ubytovatele nenese ubytovatel odpovědnost . Ke všem případům bude přivolána policie ČR

Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host v plné výši včetně nadměrného znečištění pokoje. Parkovací plochy pro vozidla pensionu jsou nehlídaná, za poškození případně ztrátu vozidla nenese  ubytovatel zodpovědnost.

Prostor pro uložení kol je uzamykatelný ale není hlídán může dojít tedy ke ztrátě věcí v tomto prostoru i přes to že do těchto prostor mají přístup pouze hosté ubytovaní,  kteří tento prostor využívají.  Ani za tyto škody nenese ubytovatel zodpovědnost . Klíč k prostoru pro uložení kol po vyžádání na recepci pensionu

Při pobytu a pohybu v prostoru penzionu, včetně přilehlých pozemků, je host povinen dbát zvýšené opatrnosti, zejména s přihlédnutím na blízkost frekventované komunikace a železniční trati.

Pokud host využívá jakékoliv zařízení ubytovatele, zejména sportoviště, činí tak na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Host je povinen  zajistit, aby osoby mladší 18ti let užívaly zařízení ubytovatele jen pod dozorem hosta či jím pověřené osoby tak, aby nedošlo k poškození zdraví ani majetku.

Ubytováním v pensionu host potvrzuje, že se seznámil s  těmito podmínkami. Host je povinen dodržovat ustanovení těchto podmínek a souhlasí s plněním vyplývajících povinností. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.