Rozhledna Kraví Hora | Penzion Kamínek

Rozhledna Kraví Hora

Z penzionu Kamínek je dosažitelná cca 25 km, ale poměrně těžké stoupání je náročné i pro zkušené turisty. Nicméně i přes to stojí za návštěvu. Krásný rozhled vám bude odměnou za náročný výstup v Novohradských horách.

Kraví hora (953 m) je jedním z vrcholů Novohradských hor tyčící se kousek od obce Hojná Voda. Samotná hora je velmi bizarním přírodním útvarem. Na úbočí se rozkládá rozsáhlé žulové suťové pole, zčásti zarostlé náletovými dřevinami. V lesních partiích se vyskytují neobvyklé skalní útvary, mezi nimiž je nejznámější kámen zvaný Napoleon. Díky blízkosti státní hranice s Rakouskem byla celá oblast za minulého režimu bedlivě sledována pohraničníky. Rozhledna za minulého režimu sloužila právě k tomuto sledování. Rozhledna byla zrekonstruována a slouží dnes pro civilní účely jako oblíbený turistický cíl Novovohradských hor a je přístupná po celý rok.