Tvrz Žumberk | Penzion Kamínek

Tvrz Žumberk

Nádherná gotická věž, která se nachází ve stejnojemnné vesnici asi 15km od penzionu Kamínek.

vrz je umístěna v obci Žumberk nedaleko města Nové Hrady. Tvrz  v posledních let prošla několika rekonstrukcemi a její  vzhled s mnoha baštami a opevněním vskutku stojí za pohled. V tvrzi je umístěn vesnický nábytek a v letních měsících jsou zde pravidelné prohlídky.

Vesnice Žumberk byla založena v první polovině 13. století. Opaté rožmberského kláštera ve Vyšším Brodě se střídavě ucházeli o její vlastnictví, sám rod Rožmberků a také několik rodů nižší české šlechty. Na konci 15. století  byla vystavěna poměrně rozložitá kamenná gotická tvrz, která dalšími úpravami na konci 16. a začátkem 17. století pomalu získala vzhled renesančního zámečku. Nejpravděpodobněji se jeví, že v letech 1612-1618 nechal nejnovější majitel žumberského panství Theobald Hock obehnat celou vesnici s historickm jádrem hradební zdí se 6 baštami.

Začátkem roku 1618 však na tvrzi Žumberk již šlechta nebyla a nesídlila. Celá tvrz, přilehlé bašty a prakticky celý areál začaly být pomalu využívány k jiným účelům a postupem času se z celého areálu stávala více ruina. Památková rekonstrukce tvrze začala na začátku roku 1969 a byla dokončena  v období roku 1974, kdy byla také tvrz plně zpřístupněna veřejnosti.