Český Krumlov | Penzion Kamínek

Český Krumlov

Snad nejlépe zachované české středověké město s komplexem hradu a zámku se nachází v krásné krajině šumavského podhůří. Jeho jedinečná krása, oceněná i zápisem v seznamu UNESCO, z něj učinila po Praze druhé turisty nejnavštěvovanější místo v České republice.

Hrad založený na vysoké skále nad Vltavou je poprvé zmiňován v roce 1253 jako majetek šlechtice Vítka z Krumlova z třetirozené větve Vítkovců, kteří měli v erbu zelenou růži. Po vymření rodu roku 1302 se hrad dostal na tři sta let do držení pánů z Rožmberka, kteří jej učinili svým hlavním sídlem.

Z podhradí vzniklo již ve 13. století město nazývané Latrán. Druhé město, vlastní Krumlov, bylo později založeno německými kolonisty v meandru řeky Vltavy. Nejpozději v roce 1347 získal Krumlov městská práva a byl také opevněn. Tehdy bylo město s Latránem poprvé na čas spojeno, k definitivnímu sloučení obou sídel však došlo až v roce 1555.

Za husitských válek setrvali Rožmberkové na katolické straně a ve městě našlo útočiště množství lidí, především bohatých měšťanů z jiných českých měst. V roce 1422 dokonce město na čas získalo právo razit mince. Krumlov dále bohatl z obchodu,  zejména po roce 1479, kdy sem byla přeložena obchodní cesta z Českých Budějovic do Lince. Na konci 15. století byla v jeho okolí nalezena ložiska stříbra a  zlata, od roku 1603 dokonce držel práva horního města. To už však změnil majitele: zadlužený Petr Vok z Rožmberka prodal v roce 1601 krumlovské panství císaři Rudolfu II., který jej učinil sídlem dvého nemanželského syna, šíleného Dona Julia d´Austria.

V královském majetku nezůstal honoský Krumlov dlouho: již roku 1622 jej získali Eggenbergové a zhruba za sto let, v roce 1719, jej po nich zdědili Schwarzenbergové. Těm město, které však ztratilo mnoho te své dřívější slávy, patřilo až do 2 světové války. Od roku 1947 je krumlovský zámecký areál majetkem státu.

Od roku 1850 až do dnešních dnů si město drží statut okresního města. Německé obyvatelstvo tu převažovalo nad českým, takže vznik Československa v roce 1918 tu nebyl nijak zvlášť vítán. Po mnichovském diktátu v roce 1938 byl Krumlov připojen k Německu, po konci 2. světové války město i jeho zázemí citelně postihl odsun německého obyvatelstva v letech 1945 – 1947. Poté se z Krumlova stalo město kousek od železné opony. Nový rozvoj Českého Krumlova nastal s obnovou historického centra města a s ní spojeným cestovním ruchem

Nejvýznamnějším objektem Českého Krumlova je komplex hradu a zámku na vysoké skále nad Vltavou, který se řadí k největším v celé střední Evropě, v rámci naší republiky je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem. Nejstarší částí hradu je tzv. Dolní hrad, vystavěný pány z Krumlova ve 13. století. K němu přistavěli Rožmberkové ve 14. století Horní hrad. Hrad později prošel ještě dvěma velkými přestavbami.

Prohlídku hradu můžeme začít od konce – rozsáhlé zámecké zahrady. Přibližně uprostřed stojí letohrádek Belárie ze 17. stoletím dnes slouží jako technické zázemí pro novodobou dominantu zahrady – otáčivé hlediště. Tuto původně experimentální divadelní scénu navrhl scénograf Joan Brehms, první představení se zde konala v roce 1958. Divadlo spravuje Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které zde uvádí svá nejlepší představení. Představení pod širým nebem, v nádherném prostředí barokní zahrady, patří k nejkrásnějším zážitkům z návštěvy Českého Krumlova.

V Českém Krumlově se pořádá řada kulturních akcí. Každoročně se konají historické slavnost Pětilisté růže (červen), Svatováclavské slavnosti (září) a Mezinárodní hudební festival.