Lužnice | Penzion Kamínek

Lužnice

Řeka Lužnice je jednou z jihočeských řek, které pramení v NOVOHRADSKÝCH HORÁCH – pojďme se jí podívat blíže na zoubek!

Pravostranný přítok Vltavy, řeka Lužnice, je jednou z jihočeských řek, které pramení v NOVOHRADSKÝCH HORÁCH. Oblíbená „vodácká“ řeka pramení asi 1 km od státní hranice v Rakouku nedaleko Gmundu. Její pramen se nachází na západním úbočí hory Eichelberg (Aichelberg) v nadmořské výšce 980m. Říčka poté českým územím protéká jen 5 km dlouhým úsekem sledujícím státní hranici až k bývalým Stříbrným Hutím, kde se vrací do Rakouska – zde se řeka nazývá Lainsitz. Po 40 km na rakouském území u Českých Velenic vstupuje opět do Čech, už však jako skutečná řeka posílená mnoha přítoky – teprve takovou již znají vodáci. Poblíž Týna nad Vltavou ústí do Vltavy.

Krajina kolem horního toku Lužnice, na němž se nachází i Kapelníkův rybník (kapelunk), patří k nejhezčím v Novohradských horách. 1 Km východně od POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ se nacházejí daší „prameny“ řeky, je zde upraven i její neoficiální český pramen. V místech kolem horního toku Lužnice je nutné dávat pozor na nedovolené překročení státní hranice. Mohly by tím vzniknout nepříjemné problémy.

Název Lužnice nese i osada severně od Pohorské vsi, která však na řece neleží. Kolem roku 1700 zde fungovala sklářská huť, kaple u silničky je z konce 19. stol.