Terčino údolí | Penzion Kamínek

Terčino údolí

Chcete se kouknout do krásného romantického parku v jižních Čechách? Pak je pro Vás Terčino údolí jako dělané!

Terčino údolí zahrnuje 70 ha parkové krajiny v údolí říčky Stropnice, náleží k němu i několik potoků nad Údolím u Nových Hradů, tvrz Cuknštejn a nádrž Humenice.

V polovině 18. století začala být podle přání hraběnky Terezie Buquoyské zdejší malebná krajina s loukami, menšími lesy a několika usedlostmi cílevědomě měněna na anglický park. Vysazovaly se zde cizokrajné dřeviny, budovaly záhony a alpina, vytvářely radinované průhledy a romantická zákoutí, potok Stropnice byl pravami změněn na bystřinu. Tyto snahy vyvrcholily za Jiřho Buquoye v 1. polovině 19. století, kdy zde byly vysazeny další rostliny, některé velmi vzácné, přibylo několik staveb a do sevřeného údolí Stropničky začal padat citlivě umístěný umělý vodopád s 1km dlouhým přivaděčem. Tehdy byl teprve park nazván na počet své zakladatelky Theresienthal, Tereziiono údolí. V období mezi světovými válkami se park pouze udržoval a stárnul. Od roku 1949 mělo Terčino údolí statut přírodní rezervace, přesto došlo k velké devastaci staveb i přírody, která byla zastavena až v 70 letech 20. století.

V současnosti je údolí chráněno jako národní přírodní památka. Existuje snaha vrátit parku jeho původní podobu, jde však o časově, odborně i finančně náročný projekt.

Přesnou polohu naleznete zde.