Pohorská Ves | Penzion Kamínek

Pohorská Ves

Krajina kolem Pohořského potoka, na němž leží i Pohorská Ves, patří k nejmalebnějším v Novohradských horách.

Pohorská ves leží na Pohořském potoce asi 7 km jižně od Benešova nad Černou. Byla založena roku 1769 Janem Buquoyem, který ji pojmenoval podle své manželky, hraběnky Terezie Terčí Vsí (Theresiendörfl). Původně byla dřevařskou osadou na cestě do Pohoří na Šumavě. Brzy zde stál i menší barokní kostel sv. Linharta, patrona pastýřů a chovatelů dobytka. Vnitřní zařízení má rokokové a empírové. Kostelík je v současnosti před opravou, a je proto uzavřen. V Terčí Vsi bylo i třetí, nejnižší vaziště vorů na Pohořském potoce.

Dnešní jádro obce, která byla v roce 1945 přejmenována na Pohorskou Ves, tvoří budovy vystavěné po válce převážně pro rodiny příslušníků pohraniční stráže a pracovníky lesů a statků. Pohorská Ves má autobusové spojení s Benešovem nad Černou i Novými Hrady, proto je výhodným východištěm do nejvyšší části hor. Vzhled obce i její infrastruktura se v posledních letech změnily k lepšímu, je zde i dobré zázemí pro turisty.

Krásně pložený Terčí dvůr (Neubauerův statek) leží 1,5 km jiždě od Pohorské Vsi, vede k němu zelená značka. Byl založen jako svobodný statek. Je nejstarší usedlostí v okolí, dlouho byl široko daleko jediným obydleným místem.

Proti proudu Pohořského potoka se nachází Uhliště, založené roku 1740 hrabětem Františkem Buquoyem. V milířích se zde pálilo převážně bukové dříví na dřevěné uhlí pro potřeby okolních sklářských hutí. Ty však postupně zanikaly a na Uhlišti byla postavena pila, která byla donedávna ještě v provozu. Místní specialitou býval tzv. dřevěný drát, polotovar pro výrobu zápalek, a dřevitá vlna jako obalový materiál.

Výše proti toku Pohořského potoka byla roku 1750 založena další dřevařská osada Obere Zeughutten. Její význam stoupl po splavnění potoka pro vory, které se zde také vázaly. Na počest hraběte Leopolda Buquoye byla přejmenována na Leopoldov.

Až do Leopoldova jezdí autobusy. Silnice směrem k Pohoří byla za povodně v roce 2002 zničena, ale obnovuje se. Vozidlům je povolen průjezd lesní cestou na západ k Dolnímu Přibrání.

Nejvýše položeným vazištěm vorů na Pohořském potoce byl úsek klidnější vody s loukou u Baronova mostu. Později zde byla postavena hájovna, která léta chátrala, byla však opravena  a dnes je zde penzion.