Přírodní park Novohradské Hory | Penzion Kamínek

Přírodní park Novohradské Hory

Krásná, čistá a mimořádně zachovalá krajina to jsou panenské Novohradské hory.

Novohradské hory jsou ceněny pro svůj krajinný ráz a významnou estetickou a přírodní hodnotu. Harmonická horská a podhorská krajina je zde dotvářena panenskými lesy, loukami, rašeliništi, rybníky a prameništi. Novohradské hory nejsou CHKO, i když se o to již řadu let usiluje.

Novohradské hory byly v roce 1998 vyhlášeny přírodním parkem (nejprve okresním úřadem v Českých Budějovicích, poté v roce 2003 nařízením Jihočeského kraje). Tím byla zaručena ochrana tohoto ceněného území. K zachovalému rázu místní krajiny přispělo i pozdější objevení regionu turisty, například oproti Šumavě. V Novohradských horách najdeme mnoho míst, která byla dosud jen velmi málo dotčená činností člověka (Terezčino údolí, Žofínský prales, Dobrá voda a Hojná voda).

Poměrně rozsáhlé území přírodního parku se táhne od rakouských hranic na jihu až k Žumberku a Žárskému rybníku na serveru. Na východě se dotýká Nových Hradů a téměř sousedí s CHKO Třeboňsko. Na západě je ohraničeno obcemi Bělá, Maloty nebo Meziříčí. Dominantou celého území je hornatá část snejvyššími vrcholy Kamenec 1072 m n.m., Myslivna 1040 m n.m. Významný vrchol v české části je i Kraví hora (953 m n.m.) s krásnou vyhlídkou.

V novohradském přírodním parku pramení Pohořský potok a protékají jím řeky Lužnice a Černá. Na rakouské straně Novohradských hor pak pramení řeka Malše. Nedaleko pramene Pohořského potoka najdeme unikátní Pohořské rašeliniště s částečně podmáčenými smrčinami. Nejrozsáhlejším rašeliništěm novohradska je Stodůlecké s plochou dosahující 30 ha.