Žofínský prales | Novohradské hory | Penzion Kamínek

Žofínský prales

Žofín byl původně odlehlou dřevařskou osadou, roku 1853 zde dali Buquoyové postavit dřevěný dřevěný lovecký zámeček. Přijíždělo se k němu od Dobré vody cestou zvanou Filipínka (částečně po ní vede zelená turistická cesta). Zámeček po roce 1945 využívala pohraniční stráž, objekt pustl a v 80. letech 20. stol. do základů vyhořel.

Nedaleko Žofína poblíž státní hranice s Rakouskem, mezi potoky Huťským a Tisovým se na svazích a návrších severovýchodně od Stříbrného vrchu nachází Národní přírodní rezervace Žofínský prales. Spolu s Pralesem Hojná Voda pod Vysokou patří k nejstarším chráněným územím v Evropě, za přírodní rezervaci jej vyhlásili hrabě Jiří Buquoy a tehdejší majitel lesa J. A. Langueval již v roce 1838. Státní ochranný statut získal v roce 1933, dnes rezervace zaujímá již dvojnásobek původní rozlohy, téměř 100 ha.

Zůstal zde zachován typ horského smíšeného bukového lesa s jedlemi a smrky, díky němuž si lze představit, jak vypadala ještě před několika staletími nedotčená příroda na většině území Novohradských hor. Stromy zde dosahují stáří až 300 let a dorůstají v průměru do 50 m výšky. Nejvyšší strom, zvaný Žofínská královna jedlí, zlomil vítr roku 1975. Jedle měřila 51 m a byla stará 425 let. Označení prales však není zcela přesné. Ačkoliv se zde zřejmě nikdy nové výsadby neprováděly, v době před vyhlášením rezervace, ale i poté (až ro roku 1918) se odstraňovaly suché a padlé stromy, čímž se nechtěně zhoršovaly podmínky ke zmlazování smrků a jedlí, které původně nad buky převažovaly, proto je tomu dnes naopak a převažují zde buky.

Předmětem ochrany nejsou v rezervaci jen dřeviny, ale i bylinné patro, mechorosty a houby. Celé území pralesa, které dnes slouží mj. i k výzkumu přirozené obnovy lesa, je od roku 1991 oploceno, aby se zabránilo okusu mladých stromků přemnoženou jelení zvěří.

Žofínský prales není veřejnosti přístupný, přesto jeho okolí láká k výletům.  V přírodním parku Novohradské hory, kde se Žofínský prales nachází, najdete řadu turistických tras a cyklotras. Velmi oblíbeným cílem výletů je například Terezčino údolí.

U cesty při severním okraji rezervace stojí pomníček z roku 1988 připomínající 150. výročí založení rezervace.

Příjezd je do Žofína od Benešova nad Černou přes Černé Údolí, parkovat lze v Žofíně. Jen 2 km je od obce Žofín vzdálena klauzura Zlatá Ktiš, na levém břehu Huťského potoka stojí opravená myslivna, jediný zachovalý dům z bývalé osady Javory.