Kájov | Penzion Kamínek

Kájov

Malebná obec Kájov leží asi 5 km západně od Českého Krumlova, v podhůří Blanského lesa. Má dlouhou historii sahající až do 13. stol., kterou dokládá i ojedinělý soubor zdejších církevních památek.

Patří mezi ně především poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na návrší, který vznikl již před rokem 1346 na místě staršího kostela. Jeho nárožní věž vévodí celému Kájovu. Koncem 15. stol. byl přestavěn, uz této doby pocházejí krásné síťové klenby se svorníky v pdobě rožmberské pětilisté růže. Pozasažení bleskem byla v roce 1692 G. Canevallem přestavěna věž, při dalších úpravách v 18. stol. vznikly stropní malby v presbytáři a sakristie byla spojena se sousedícím kostelíkem Smrti P. Marie a kaplí sv. Linharta. Na hlavním oltáři je umístěna známá socha sedící Madony z přelomu 15. a 16. stol. Další předměty ze zařízení si můžeme prohlédnout na požádání na faře. Ta vznikla rovněž při barokní přestavbě kostela a její částí je i kaple sv. Jana Nepomuckého. Z návrší nad kostelem je krásný výhled na Blanský les a Kleť. Z bývalého hřbitova, který kdysi kostel obklopoval, se zachovala zeď s gotickými portálky, nad kostelem při silnici do Novosedel stojí barokní sochy z 18. stol.

Při cestě z Českého Krumlova do Kájova leží Dobrkovice, v části Nové Dobrkovice je v sezoně možno navštívit bývalý grafitový důl, který byl v roce 1994 zpřístupněn veřejnosti. Okruh dlouhý 1,8 km – část se absolvuje podzemním vláčkem – seznamuje návštěvníky s historií těžby grafitu a zajímavostmi  z geologie a mineralogie. Grafit zde provází pruh krystalických vápenců a těžil se na několika místech, v roce 2003 byla těžba zastavena na posledním z nich. Na zdejší tuze byl založen věhlas známé budějovické tužkárny Koh – i – noor Hardtmuth.