Terezčino údolí | Penzion Kamínek

Terezčino údolí

Z penzionu Kamínek je tento romantický krajinný park, vzdálený jen cca 7 km, snadno dosažitelný a jako tip na výlet v okolí Nových Hradů ho nelze vynechat.

Tereziino, nazývané také Terčino, nebo Terezčino údolí je anglický lesopark, který lemuje údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Park je hojně využíván k rekreaci, odpočinku a procházkám po naučných stezkách. Asi nejkrásnějším místem parku je Tereziin vodopád. Najdete zde také několik romantických staveb jako je budova Lázniček a zřícenina Modrého domu. Atmosféru místa ještě dotváří množství bíle natřených laviček a mostků, které lemují upravené cestičky.

Parkem procházejí dvě naučné stezky 6 km dlouhá stezka Terezčino údolí a 1,5 km dlouhá lesnická naučná stezka. Delší z tras je možné libovolně zkrátit a její část je dostupná i s kočárkem. Od vodopádu dále pokračuje spletitější terén hlubokým skalnatým kaňonem. Celkově má stezka Terezčino údolí 12 zastavení:

 1. VÝCHOZÍ BOD U VSTUPNÍ BRÁNY
 2. HAMR
 3. LÁZNIČKY
 4. MODRÝ DŮM
 5. VODOPÁD
 6. LESY
 7. PRŮHLEDY
 8. TVRZ CUKNŠTEJN
 9. ROMANTICKÉ STAVBY
 10. LOUKY
 11. DŘEVINY A BYLINY
 12. ŠVÝCARSKÝ DŮM

Za zmínku stojí především tvrz Cuknštejn postavená v letech 1488–1491. Stavba představuje jednu z nejlépe zachovaných pozdně gotických tvrzí pravidelného typu.

Národní přírodní památka Tereziina údolí je veřejnosti celoročně volně přístupná. Vstup do parku je z údolí, asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů, poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici.