Rychnov nad Malší | Penzion Kamínek

Rychnov nad Malší

Asi 2,5 km na východ od Dolního Dvořiště po proudu Malše leží Rychnov nad Malší. Založen byl zřejmě ve 14. stol. a náležel k rožmberskému panství, od roku 1502 klášteru klarisek v Českém Krumlově. Obyvatelstvo zde bylo vždy smíšené, české a německé.

Městečko se pyšní jedním z nejhezčích jihočeských pozdně gotických kostelů, kostelem sv. Ondřeje. Původní gotický kostel ze 14. stol. byl v 16. stol., v době, kdy obec prožívala svůj rozkvět a byla povýšena na městečko, od základů přestavěn. Vznikl dvoulodní kostel s hranolovitou věží v průčelí. Dvoulodí i presbytář mají vnější opěráky i původní gotická hrotitá okna s kamennými kružbami. Zvláště působivý je interiér kostela – klenutí dvou krátkých lodí se svými žebry opírá o dva žulové polygonální sloupy. Dvoulodí a především pětiboký presbytář jsou zaklenuty složitou síťovou klenbou, která má výrazně dekorativní charakter typický pro pozdní gotiku. Zařízení kostela pochází většinou z 18. stol.

Na návrší necelé 2 km od obce se nachází poutní místo U Svatého kamene.

Autor fotografie je pan Miloš Hlávka.