U Svatého Kamene | Penzion Kamínek

U Svatého Kamene

U Svatého Kamene je název kdysi slavného poutního místa vzdáleného 3 km východně od Dolního Dvořiště. Z osady a kláštera, k nimž až do roku 1950 putovaly zástupy poutníků z Čech i Rakouska, zůstala jen samota a kostel Panny Marie Sněžné (odtud německý název Maria Schnee).

Podle legendy se zde kolem roku 1500 na žulovém balvanu zjevila Panna Maria obklopená prozpěvujícími anděly. Jejich zpěvem se kámen rozestoupil a od té doby se prý jeho části od sebe vzdalují. Až mezera mezi nimi bude tak velká, že jí projede vůz se senem, má nastat konec světa.

Kostel Panny Marie Sněžné a klášter byly postaveny v polovině 17. století, dobudován pak byl barokně pčátkem 18. století. Jedna z bočních kaplí byla postavena nad dvěma žulovými balvany (Svatý Kámen), na nichž je socha Panny Marie. Pod blízkou kaplí Panny Marie Bolestné vyvěral pramen „zázračné“ vody.

Po roce 1949 se do kláštera nastěhovala jednotka pohraniční stráže a tím začala jeho devastace. Objekt nebyl udržován, budov kláštera s křížovou chodbou byly strženy v 70. letech 20. století. Stejný osud měl potkat i kostel. Záchrana přišla na poslední chvíli – po roce 1990 byl kompletně opraven a roku 1993 znovu vysvěcen.

U poutního místa U Svatého Kamene vede silnice do 2,5 km vzdálené obce Tichá. Tichá je východištěm turistických tras do západní části Novohradských hor. U zdejšího rybníka Hláska jsou zachovány 12 m vysoké zbytky kamenné věže, která bývala součástí kdysi významné rožmberské pohraniční tvrze. Ještě v 19. století sloužila jako pivovar. Její zdivo bylo místy až 2,5 m silné, v prvním patře věže je patrný původní vstup do objektu. Otevřená krajina zde nabízí krásné výhledy.