Velešín | Penzion Kamínek

Velešín

Městečko Velešín leží asi 15 km jižně od Českých Budějovic nad údolím řeky Malše. Již v polovině 13. století zde stál na strmé skále na pravém břehu řeky románský hrad, jeden z prvních královských hradů v Čechách. Ve stejné době jako hrad vzniklo na protějsím břehu i podhradí. Prvním majitelem obce byl Čéč z Budějovic, ve 14. století se Veleším stal součástí rožmberského panství, po Bílé hoře jej připojili ke svému panství Buquoyové.

Jádrem hradu byla válcová věž chráněná hradbami a příkopy. V letech 1441 – 1447 zde žila Perchta z Rožmberka, známá z pověstí jako Bílá paní. Koncem 16. století hrad dali Rožmberkové jako nepotřebný rozbořit. Při archeologickém výzkumu, který na hradě probíhal před stavbou přehrady Římov, byly objeveny základy románské kaple, které potvrdily starobylost hradu. Do současnosti se z hradu zachovaly jen pozůstatky věže, místo však není přístupné, protože se nachází v ochranném pásmu přehrady.

Na rozdíl od hradu obec Velešín vzkvétala. Nejprve díky výhodné poloze na obchodní stezce do Horních Rakous, později k jejímu rozvoji přispěly blízké doly na stříbro a grafit. Po 2. světové válce zažil Velešín takénebývalý rozmach. Rozšíření strojírenské výroby si vyžádalo výstavbu bytů a zřízení škol. Status města byl Velešínu udělen v roce 1995.

Mnohé z domů na náměstí mají gotické nebo renesanční jádro, původně renesanční je i budova radnice, byla však barokně přestavěna a rozšiřována. Zdejší kuriozitou je bývalý pozdně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba. Zrušen byl roku 1785 a přešel do majetku obce, která jej přestavěla na byty. Z kostela zůstala jen mohutná věž a presbytář se sakristií. Mezi nimi, na místě lodi, byly v 18. století postaveny dva domy. Mariánský sloup pochází z 18. století.

Nejstarší památkou ve městě je děkanská kostel sv. Václava. Prošel stavebním vývojem, který je pro tuto oblast typický: původně raně gotická stavba ze 13. století byla v 15. století rozšířena o novou věž a zaklenuta. Pozdně gotické klenby a pilíře byly bohužel při barokní přestavbě kostela v 18. století odstraněny.

Severně od města je řada památek na koněspřežní železnici z Českých Budějovic do Lince. Zachovaly se díky tomu, že je zde jeden z mála úseků na českém území, kde se současná železniční trať č. 196 odchyluje od původní trasy koněspřežky.

Na ostrohu nad přehradou při cestě do Římova jsou patrné valy hradiště slovanského kmene Doudlebů a zbytky základů předsunuté strážní věže velešínského hradu.