Nové Hrady | Penzion Kamínek

Nové Hrady

Město Nové Hrady s množstvím turistických zajímavostí se nachází v Novohradských horách v jižních Čechách v blízkosti hranic s Rakouskem. Leží asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic.

Nové Hrady se rozkládají na návrší nad říčkou Stropnice. Na západním okraji města stojí hrad z konce 13. století obklopený mohutným hradním příkopem. Z městského opevnění, které navazovalo na opevnění hradu, se až do současnosti dochovaly zbytky hradebních zdí spolu s Dolní bránou. Nové Hrady mají hezké čtvercové náměstí s kašnou obklopenou stromy. V jeho rohu stojí jedna z nejstarších staveb města – pozdně gotický kostel svatého Petra a Pavla s klášterem servitů. Dominantou náměstí jerenesanční budova radnice, kde sídlí i turistické informační centrum.

Asi 1 kilometr od Nových Hradů se rozkládá romantický krajinný park Terčino údolí, nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, po níž je park pojmenován. S rodem Buquoyů je spojen také novohradský hřbitov, kde stojí hrobka Buquoyů, velmi podobná schwarzenberské hrobce v Třeboni.

Zajímavostí Nových Hradů je funkční historická kovárna, která se návštěvníkům otevírá denně od června do září. Za návštěvu stojí i barokní lékárna, která navazuje na místní tradici lékárenství. Ve stylově vybaveném historickém krámku apatyky si můžete jako suvenýr nakoupit voňavé bylinky a čaje. Při kulturních akcích a výstavách je v Nových Hradech přístupný také empírový zámek Nové Hrady, kde v současnosti sídlí AV ČR.